Ahmet Tirej Kaya
Kırmızı seçimli günlerde serbest gazetecinin müsait olmadığını göstermektedir.