Minel Ekmekçiler
Kırmızı seçimli günlerde serbest gazetecinin müsait olmadığını göstermektedir.